‘Aandeel Windows XP moet van 40 naar 10 procent’

Microsoft wil dat voor april 2014 nog slechts 10 procent van de Windows-gebruikers van Windows XP gebruikmaakt. Nu is dat nog zo’n 40 procent.

View this article –