Aantal uitzenduren weer gedaald

Het aantal gewerkte uren door uitzendkrachten is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,3 procent gedaald ten opzichte van de vergelijkbare periode een jaar eerder.

View original: