Accijnsverhoging verliespost voor kabinet

De accijnsverhoging op bier en sterke drank kost de overheid meer dan het oplevert. De werkgelegenheid onder drankverkopers daalt en slijterijen gaan failliet.

Jump to original: