Amerikaans ministerie gaf 630.000 dollar uit aan Facebook-likes

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in twee jaar tijd 630.000 dollar uitgegeven aan het adverteren om Facebook-likes te krijgen.

View this article: