‘Biomassa opstoken is zonde van het geld’

Het meestoken van biomassa om vervuilende kolencentrales te verduurzamen is ouderwets en zonde van het geld.

More here: