CDA en D66 fel tegen nieuwe ‘VUT’

Het financieren van vervroegd uittreden van ouderen om ruimte te maken voor jongeren is voor CDA en D66 onaanvaardbaar.

More: