EU-landen in verweer tegen vrouwenquota

Nederland en negen andere Europese landen hebben formeel hun bezwaar laten horen tegen de Brusselse plannen voor verplichte vrouwenquota in bedrijven.

View original: