‘EU onderzoekt mogelijke concurrentievervalsing Apple’

De Europese Commissie onderzoekt of Apple concurrentievervalsende praktijken heeft gehanteerd in Europa.

View this article –