‘Garanties aan grote banken vormen risico’

De grote, systeemrelevante banken in Nederland leunen zwaar op de impliciete garantie van de overheid dat zij niet failliet zullen gaan.

Read more: