‘Kabinet moet ABN Amro en SNS verkopen’

Werkgevers steunen het kabinet niet langer in het streven nog eens 6 miljard euro te bezuinigen, onder meer door lastenverzwaring.

More: