Kloof tussen gewenste en officiële pensioenleeftijd groeit

Vooral oudere werknemers willen jaren eerder met pensioen dan het moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Gemiddeld genomen willen werkenden stoppen als zij 61 jaar zijn.

Follow this link: