Mediaconcern News Corp wordt gesplitst

Het bestuur van mediaconcern News Corp wil het bedrijf opsplitsen in een entertainmenttak en een uitgeeftak.

Continued: