Meer cao-afspraken Wajongers door sociaal akkoord

Het sociaal akkoord dat in april is gesloten, levert een stijgend aantal cao-afspraken op om zogenoemde Wajongers stage- en arbeidsplaatsen te bieden.

Read this article –