‘Nederland kan NSA niet alleen te lijf’

Nederland is te klein om iets tegen de NSA te kunnen beginnen.

Read this article: