Privacyvoorwaarden Google niet meer in strijd met wet

De privacyvoorwaarden van Google zijn niet meer in strijd met de Nederlandse wet, constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het bedrijf hoeft daarom geen dwangsom te betalen.

Read this article: