Raad van State ziet niets in financiële zorgplicht

Consumenten die onzorgvuldig zijn behandeld door bijvoorbeeld banken hebben al genoeg mogelijkheden om schadeloosstelling te krijgen.

Visit site: