Roep om meer transparantie centrale bank China

De Chinese centrale bank moet meer duidelijkheid geven over wat het doel is van het monetair beleid dat de bank voert. De onzekerheid over de doelstelling van de People’s Bank of China (PBOC) vergroot de kans op een financiële crisis.

Excerpt from: