‘Snijden in uitgaven raakt burgers ook’

Het is te makkelijk om te zeggen dat het kabinet bij de nieuwe bezuinigingsronde alleen in de overheidsuitgaven moet snijden en de lasten ongemoeid moet laten.

Link to article: