‘Toezicht autosector te veel overgelaten aan nationale overheden’

Het toezicht op de auto-industrie in Europa is de laatste jaren te veel aan nationale overheden overgelaten.

Original link: