Veel tekortkomingen door zelfstandige corporaties

De verzelfstandiging van woningcorporaties, waarbij de sector zichzelf moest reguleren, kent ernstige tekortkomingen.

Source –