Verzekeraars zoeken naar oplossingen cybercrime

Het Verbond van Verzekeraars onderzoekt op wat voor manier verzekeraars een rol kunnen spelen bij het oplossen van cybercriminaliteit.

See the original post: