Wanneer wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld?

vaststellingsovereenkomstEr bestaan tal van overeenkomsten in de wet, waaronder de vaststellingsovereenkomst. Wellicht heb je er wel eens van gehoord. De vaststellingsovereenkomst kan op meerdere manieren tot stand komen.

In dit artikel vertellen we je meer over de overeenkomst. Want voor wie wordt de vaststellingsovereenkomst precies opgesteld, in welke situatie en wat komt daar precies in te staan? Dat zijn vragen waar je in dit artikel antwoord op krijgt. Lees snel verder.

Voor wie is de overeenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is handig, als diverse partijen afspraken met elkaar moeten maken. Met partijen kan een werknemer of werkgever worden bedoeld. Maar ook kan er worden geduid op bedrijven die op een manier met elkaar samenwerken.

In de overeenkomst worden die afspraken op papier gezet. Vanuit beide partijen kan de overeenkomst worden aangevraagd. Dus ook bij een ontslag kan het initiatief om de overeenkomst op te stellen komen vanuit werkgever en werknemer.

De vaststellingsovereenkomst: in welke situatie?

In grote lijnen zijn er 2 situaties te onderscheiden waarin de overeenkomst van pas komt. Enerzijds wordt de overeenkomst namelijk opgesteld om geschillen te voorkomen en anderzijds om geschillen op te lossen en duidelijkheid te brengen. In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd die betrekking kunnen hebben op allerlei aspecten.

Waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken is een ontslagprocedure. Dat is een situatie waarin er een desbetreffende overeenkomst zou kunnen worden opgesteld. Het staat dan ook wel bekend als beëindigingsovereenkomst. Daarin zetten beide partijen een handtekening om meer duidelijkheid te creëren over verwachtingen, regelgeving en kosten.

Wat wordt er in de overeenkomst vastgelegd?

In de overeenkomst horen verschillende aspecten te zijn opgenomen. Naast praktische informatie als naam, adres, datums en locatie, staan er afspraken in. Wat allereerst bijvoorbeeld van belang is, is de reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit maakt uit voor het eventuele verdere verloop met het aanvragen van een uitkering. Gaat het om ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie en wordt het beëindigd met wederzijds goedvinden? Dan moet dat worden opgenomen.

Bovendien wordt er precies vastgelegd wanneer het contract afloopt, hoe het zit met bedenktijd en kosten. Er wordt opgeschreven wanneer de eindafrekening wordt gemaakt. Dat zijn belangrijke onderdelen.

Hulp nodig bij de analyse van uw vaststellingsovereenkomst?

We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen heb na de ontvangst van een vaststellingsovereenkomst. Je kunt hier je vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren! Na controle krijg je tips en heb je de mogelijkheid om extra hulp te krijgen om je bij te staan in de ontslagonderhandelingen.