Werkgelegenheid franchise daalt met 5 procent

Het aantal werknemers dat actief is bij een franchiseorganisatie is in 2012 met 4,9 procent gedaald naar 261.000 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Originally posted here: